likelife

Spegift Spe Spe itibaren 807, Tayvan, 高雄市三民區寶慶里 itibaren 807, Tayvan, 高雄市三民區寶慶里

Okuyucu Spegift Spe Spe itibaren 807, Tayvan, 高雄市三民區寶慶里

Spegift Spe Spe itibaren 807, Tayvan, 高雄市三民區寶慶里

likelife

اگر با آثار کاستاندا آشنایی ندارید، این کتاب (دومین حلقه ی قدرت) پنجمین کتاب از مجموعه ی ده کتاب است که کارلوس کاستاندا در طول عمر خود به نوشتن آنها اقدام نمود۰ برای آشنایی با جهان بینی ای که او تلاش در بیان آن در این مجموعه ی آثار را داشته، و در زمان خود (دهه های هفتاد تا نود قرن بیستم) بسیار مورد بحث و جنجال در میان روشنفکران معاصر بویژه در دنیای غرب قرار گرفت، بایست از خوانش نخستین کتاب آغاز کرد و به ترتیب انتشار آن به زبان اصلی پیش رفت، تا در جریان سیر تکوینی این نوع جهان بینی عرفانی که بسیار مرموز و جادویی و در عین حال بسیار ساده، طبیعی، واقعی و پذیرفتنی، اما بشدت باورناکردنی است، قرار گرفت. خواندن یک کتاب در میانه ی این مجموعه گرچه خالی از لطف نیست، اما نقاط کور و پرسشهای بی پاسخی را در ذهن برمیانگیزد۰ چرا که اینها همانند درسهایی هستند که با توالی منظمی از سوی استاد عنوان شده اند، و خواندن یک اثر، در میان این مجموعه همانند نشستن در سر کلاس درس در میانه ی سال تحصیلی است، و همانگونه که دکتر فره وشی نیز آورده، این مجموعه را نمیتوان همچون یک رمان در دست گرفت و بلاانقطاع خواند، و به مفهوم مطالب عنوان شده در آن نائل آمد۰ مطالبی که گاه خود نویسنده نیز در فهم آن دچار درگیری است، چرا که نتیجه ی ده سال گزارش (بقول کاستاندا) میدانی است. گزارش کارآموزیهای یک شاگرد (مردمشناس) نزد پیر، مرشد، شمن، مرد معرفت، سالک مبارز و عارف سرخپوستی بنام «دون خوان ماتوس» از قوم «یاکی» در «صحرای سونورا» در مکزیک. مجموعه ی این 12 کتاب، به توالی تاریخ انتشار به زبان اصلی که همه به فارسی ترجمه شده به قرار زیر است The Teachings of Don Juan (The Teachings of Don Juan #1), Carlos Castaneda مجموعه ی این دوازده کتاب به توالی تاریخ انتشار به زبان اصلی که همه به فارسی ترجمه شده به قرار زیر است 1-The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge (1968) تعلیمات دون خوان (طریقه ی معرفت نزد یاکی ها)۰ 1365 انتشارات فردوس ـ ترجمه ی حسین نیر 2 - A Separate Reality: Further Conversation with Don Juan (1971) حقیقتی دیگر (باز هم گفت و شنودی با دون خوان)۰ 1364 انتشارات آگاه، ترجمه ی ابراهیم مکلا۰ 3 - Journey to xtlan: Lessons of Don Juan (1972) سفر به ایختلان (سفر به ناکجا آباد ـ درسهای دونخوان) کتاب باعنوان «سفر به دیگر سو» در ایران منتشر شده است۰ 4- Tales of Power (1974) افسانه های قدرت (نخستین حلقه ی قدرت)۰ 1363 انتشارات فردوس ـ ترجمه ی مهران کندری و مسعود کاظمی۰ 5- The Second Ring of Power (1975) دومین حلقه ی قدرت ـ چاپ اول 1364 ترجمه ی مهران کندری و مسعود کاظمی 6- The Eagle's Gift (1981) هدیه ی عقاب ـ 1365 ترجمه ی مهران کندری و مسعود کاظمی 7- The Fire from Within (1984) آتش درون ـ 1368 ترجمه ی مهران کندری و مسعود کاظمی 8-The Power of Silence, Further Lessons of don Juan (1988) قدرت سکوت ـ 1368 ترجمه ی مهران کندری 9- The Art of Dreaming (1994) هنر خواب بینی ـ 1374 ترجمه ی فرزاد همدانی 10- Magical Passes: The Practical Wisdom of the Shamans of Ancient Mexico عنوان: حرکات جادویی - خرد شمنان مکزیک کهن؛ کارلوس کاستاندا؛ برگردان: مهران کندری؛ تهران، نشر میترا، 1377، در 330 ص، مصور، شابک: ایکس - 964599831؛ 11- The Wheel of Time: The Shamans of Mexico Their Thoughts About Life Death & the Universe (The Teachings of Don Juan #11), Carlos Castaneda عنوان: چرخ زمان : شمنان مکزیک کهن ، افکار آنان در باره ی زندگی، زندگی مرگ و جهان؛ نویسنده: کارلوس کاستاندا، برگردان: مهدی کندری؛ تهران، میترا، 1377، در 278 ص، شابک: 9645998360؛ موضوع: کارلوی کاستاندا از 1931 تا 1998، عرفان سرخپوستی، دین سرخپوستان یاکوئی، دین و اساطیر قرن 20 م 12- The Active Side of Infinity (1998) کرانه ی فعال بیکرانگی ـ 1379 ترجمه ی مهران کندری